Enebolig Bygdøy
Enebolig Bygdøy

Øvre Vollgate 9
Øvre Vollgate 9

Hytte Utgårdskilen
Hytte Utgårdskilen

Enebolig Bygdøy
Enebolig Bygdøy

1/24

NYHETER OG UTVALGTE PROSJEKTER

jul.21 - Øvre Vollgate 13 er strippet ned til betongen, og byggearbeider starter til høsten. I løpet av riveprosessen er det funnet både tangmatter og fin sand i undergulv, dekker med glassbyggesten, og vi jobber med å finne en god prosess for rensing og gjenbruk av den opprinnelige aluminiumskledningen fra 1938. Vi gleder oss til bygging - God sommer!

mai.21 - PUSHAK ferdigstiller detaljregulering av 200 boliger i Spydeberg sentrum, sentralt plassert ved Spydeberg stasjon. Området på 19.200m2 får en bebyggelse organisert rundt et sammenhengende uterom med mindre gårdstun og felleshus. Fleksible planer legger til rette for fremtidig brukermedvirkning, og det etableres rause fellesfunksjoner og løsninger for delebil og-sykkel.

mars.21 - Pushak vant en invitert plankonkurranse om detaljregulering av Gjerdrums vei 11! Konkurransen ble holdt i regi av Avantor AS, og prosjektet omfatter 17000 m2 bolig, næring og kontorer på en utfordrende tomt i øvre Nydalen. Vi gleder oss til arbeidet med å utvikle området til en levende del av byen!