top of page
Perspektiv av fellesområdet
V1 - Utsnitt 01
V1 - Utsnitt 02
Fiskerifagskola
Situasjonsplan 2
Situasjonsplan
Torg Axo
Axo
Perspektiv av tun 2
Situasjonsaxo
Rekkehus Axo
Fiskerifagskole_drivhus-01_edited
Fiskerifagskole_pavillons-01_edited

FISKERIFAGSKOLA
BOLIGER, TORG OG NÆRING

Sted: Gravdal, Lofoten
Funksjon: Kultur, boliger, næring
Oppdragsgiver: Teft Bolig AS
Prosjektfaser: Konkurranse, 1.plass
Status: Regulering


 

Prosjektet er en transformasjon av den gamle Fiskerifagskola i Gravdal i Lofoten. Det skal bygges 130 boliger, samt service- og næringslokaler. Fokuset er rettet mot en ivaretagelse av områdets lokale tradisjoner, og vi har tatt utgangspunkt i lokalbefolkningens ønske om en møteplass for alle aldre, med et ekstra fokus på aktiviteter for ungdommen.
 

Dette ønsket ivaretas ved en fornyelse av torget på tomten, hvor det er blitt foreslått forskjellige paviljonger, drivhus, kafé, restaurant, bibliotek, gym, skatepark, lekeplasser, et verksted og næringslokaler.

I tillegg til transformasjonen av Fiskerifagskola vil det bygges flere typer rekke- og tunhus, som har et tydelig fokus på å ivareta den naturpregede identiteten til området.

Visualisering: Filippo Bologense Images

bottom of page