top of page
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
Situasjonsplan
Snitt A
Snitt B
Plan servicebygg

KREKKE

RASTEPLASS

Sted: Krekke, Ringebu kommune
Funksjon: Rasteplass og nærmiljøanlegg
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjektfaser: Alle
Samarbeidspartnere: LaLa Tøyen (LARK)
Status: Ferdigstilt 2018

Krekke rasteplass har kvaliteter både for fastboende og reisende. Servicebygget er plassert i en støyvoll mot E6, og ved siden av toaletter og sitteområder finnes ballplass, leke- og treningsapparater og en belyst gangsti. Gangstien er en snarvei - en ‘’desire line’’ - ut i landskapet og ned til elva Lågen, men i tillegg fungerer lyktestolpene langs stien som en indikator på vannstand. Tomten er svært flomutsatt, og når stien er under vann vil rekken av lys fortsette i en rett linje ut i den strie elven.

Foto: Ivan Brodey

bottom of page