top of page
Foto: Pushak
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Pushak
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Nils Petter Dale
IMG_2878
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Nils Petter Dale
Foto: Nils Petter Dale
Utomhusplan
Plan
Plan utsnitt
Snitt
Snitt

VESTFOLD KREMATORIUM
TILBYGG

Sted: Sandefjord Kommune
Funksjon: Urneseremoni
Oppdragsgiver: Vestfold Krematorium IKS
Areal: 120 m2
Prosjektfaser: Alle
Status: Ferdigstilt 2022

Vestfold krematoriet har, siden åpningen i 2010 hatt en stor økning av antall besøkende i forbindelse med kremasjoner, seremonier, minnesamvær og urneutleveringer. Det har meldt seg et behov for en ny besøksdel som tillater at ulike pårørendeaktiviteter kan foregå samtidig, og for en mer skjermet kontordel der de ansatte kan arbeide uforstyrret når det foregår større seremonier og besøkende trekker ut i resepsjonsområdet.

Tilbygget, som har en grunnflate på 120m2 BYA, ligger som en forlengelse av dagens administrasjonsfløy mot sydøst og adkomsten fra Raveien.

Tilbygget inneholder et lite seremonirom for utlevering av urner og for minnesamvær, samt støttefunksjoner som inngang/entré, garderobe, toalett, te-kjøkken, kontor og kommunikasjonsareal med urnehyller. De pårørende kan, via rampen/gangen følge kisten helt fram til kremasjon uten å komme i konflikt med andre aktiviteter.

Det nye urneseremonirommet åpner seg opp mot et skjermet uterom omkranset av en mur i betong og tegl, med integrerte betongbenker der pårørende kan trekke ut etter seremoni/minnesamvær.

Det er også etablert en ny redskapsbod som skjermer adkomsten fra driftsgården.

Tilbygget er i hovedsak utført i plasstøpte sandwichvegger i lys fiberarmert betong som i eksisterende del, slik at tilbygget fremstår som en naturlig integrert del av anlegget.

Foto: Nils Petter Dale / Pushak

bottom of page