top of page
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Foto: Niklas Hart
Møterom
Interiør kontor
Interiør kontor
Fasade
IMG_0736 Fasade hjørne
Foto: Norges Postmuseum
Eksisterende fasade mot byen
Ny fasade mot byen
Fellestorg
Fellestorg snitt
Plan 1. etg
Snitt AA

ØVRE VOLLGATE 13
NYBYGG OG TOTALREHABILITERING

Sted: Kvadraturen, Oslo
Funksjon: Kontor og servering
Oppdragsgiver: Anthon Eiendom AS
Areal: 7350 m2

Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektfaser: Alle faser
Status: Ferdigstillt 2023

Eksisterende bygg i Øvre Vollgate 13 er oppført i 1938 og tegnet av arkitekt Odd Nansen. Bygningen er opprinnelig bygget som en trykkeribygning. I de fire nederste etasjene var det trykkeri og i de tre øverste var det kontorer. Gården hadde bevart flere originale elementer, blant annet gatefasadens platekledning i aluminium og trappetårnets og sokkeletasjens kledning i naturstein.  

Prosjektet omfattet en totalrehabilitering av gården samt påbygg, ombygging og fasadeendring.  

Arealet i bygget er utvidet med en ny 8. etasje samt nye fløyer mot bakgården. Planløsningene for bygget er endret. Det er laget store åpninger mellom plan U1, 1, 2 og ute for å slippe lys ned i de mørkeste deler av bygget slik at dette har blitt attraktive og representative arealer. Det ene atriet er overbygget med glasstak. I tillegg er det laget utsparinger gjennom hele bygget for nye heis kjerner og ny hovedtrapp. 

Fokus har vært på gjenbruk og bevaring. Eksisterende konstruksjoner av betong er bevart og rehabilitert. Mot gaten er eksisterende fasadekledning i naturelokserte aluminiumsplater, en av de første slike kledninger i Norge, rehabilitert og montert på nytt, med detaljering tilpasset nye vinduer, -dører og -solskjerming. Bygningen har fått helt ny fasadekledning mot vest. Kledningen er en spesialtegnet og både smyg og vannbrett er kledd med spansk marmor, Blanco Macael.  

Så å si all teknikk er integrert i bygningsmassen slik at takflatene er rene og enkle uten tekniske installasjoner og føringer. Det er etablert blå-grønnne tak for å ivareta fordrøying av overvann på egen eiendom. Det er i tillegg installert naturtro insekthoteller på takflatene for å bidra til å ivareta og øke det biologiske mangfoldet i området. 

PUSHAK har vært arkitekt for prosjektet helt fra oppstart til ferdigstillelse.  

Foto: Niklas Hart

bottom of page