top of page

Pushak møter enhver oppgave med stor entusiasme. For oss er et hvert oppdrag interessant, uansett størrelse eller funksjon, og vi jobber med et bredt spekter av forskjellige typer prosjekter. Vi er opptatt av å fokusere på grunnleggende arkitektoniske verdier som funksjonalitet, å finne en riktig plassering på tomten, lysinnfall, luftkvalitet, gode materialer og overflater.

SOSIAL ARKITEKTUR

Vi har et spesielt engasjement for det sosiale i arkitekturen. Stedet og menneskene er våre viktigste utgangspunkt. Uavhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet søker vi alltid å skape naturlige plasser hvor folk kan møtes, og gode stedet man kan oppholde seg. For oss er de intime rammene like viktig som de store grepene.

KONSEPT OG DIALOG

Gjennom våre erfaringer med å overføre en arkitektonisk idé til virkelighet har vi sett hvor avgjørende det er å ha et robust konsept som i løpet av prosessen kan bli videreutviklet og forsterket gjennom en god og åpen dialog mellom alle involverte parter.

MILJØAMBISJONER

Vi forsøker alltid å sette ambisiøse miljømål tilpasset hvert enkelt prosjekt. Vi har en særlig kompetanse knyttet til sammenhengen mellom form, lokalklima og energihøsting, og en interesse for naturlig/hybrid ventilasjon. I flere prosjekterings- og byggeoppgaver har det å tenke miljøvennlig på nye måter vist seg å gi noe positivt eller uventet til arkitekturen, enten det dreier seg om passive løsninger eller prosjektering med lokalklima på et overordnet nivå.

Pushak ble etablert i 2008, og eies og drives av Camilla Langeland, Marthe Melbye og Gyda Drage Kleiva. Kontoret har sentral godkjenning for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker, tiltaksklasse 3. Vi bruker Archicad (BIM) som prosjekteringsverktøy.

bottom of page