top of page
perspektiv
perspektiv
perspektiv
Illustrasjon: LALA TØYEN
Situasjonsplan
Plan 2
Snitt A og B
Snitt C og D
Snitt E og F
Solstudie

SPYDEBERG DAMPSAG

Sted: Lyserenveien 2, Spydeberg

Oppdragsgiver: Privat

Areal: 19 200 m2

Prosjektfaser: Regulering

Status: Regulering

Tomta som nå skal reguleres til å huse ca. 200 boliger, ligger meget sentralt ved togstasjonen i Spydeberg. Utbyggers målsetting har vært å skape et fremtidsrettet boligområde, med gode deleløsninger for sykkel og bil, slik at hverdagen for beboerne i størst mulig grad kan gjennomføres uten privatbil. Prosjektet er vist med en variert leilighetssammensetning med en fleksibel bebyggelsesstruktur som kan imøtekomme fremtidige brukermedvirkningsprosesser.

 

For å gi prosjektet identitet og lokal forankring er arkitekturen inspirert av bondegårdene i Spydeberg. Bebyggelsen er organisert rundt flere indre gårdstun som til sammen utgjør et stort sammenhengende uterom, med et felleshus i midten. Felleshuset skal fungere som et møtested for hele boligområdet og romme fellesfunksjoner som grovkjøkken, eplepresse, sykkelverksted, selskapslokale mm. Saltakene er lagt med ulike retninger for å oppnå et variert og dynamisk uttrykk. Fargevalg er basert på tradisjonelle farger og fargesammensetninger man vet har blitt brukt på lokale bondegårder.

 

Visualisering: Tegmark

bottom of page