top of page
Visualisering: Filippo Bolognese. Alternativ 1: Nytt tilbygg
Visualisering: Filippo Bolognese. Alternativ 2: Nytt krematorium

RINGERIKE KREMATORIUM
MULIGHETSSTUDIE

Sted: Hønefoss, Ringerike
Funksjon: Krematorium med tilhørende funksjoner
Oppdragsgiver: Ringerike kommune
Prosjektfase: Mulighetsstudie
Status: Under behandling


 

Pushak har utarbeidet to alternativer for nytt krematorium i Hønefoss. I alternativ 1 beholdes eksisterende seremonisal, mens i alternativ to bygges både nytt krematorium og seremonisal. Felles for de to alternativene er at krematoriefunksjonen skal opp i lyset og være et verdig, åpent og tilgjengelig sted for pårørende og andre besøkende.

bottom of page