top of page
Eksisterende krematorium
Alt 01 MAKS
Visualisering: Filippo Bolognese. Alternativ 1: Nytt tilbygg
ALT 01 Situasjonsplan
ALT 01 plan
ALT 03 MEDIUM
Alternativ 3
Alternativ 3
ALT 03 Situasjonsplan
ALT 03 plan
ALT 03 Enscape_Seremonisal
ALT 03 Enscape_Resepsjon
ALT 03 Enscape_Korridor
ALT 03 Enscape_Minnesamvær
ALT 03 Enscape_Ovnsrom 02
ALT 05 MINIMUM
Alternativ 5
ALT 05 Situasjonsplan
ALT 05 plan
ALT 05 Enscape_Ovnsrom

Ringerike Krematorium
MULIGHETSSTUDIE

Sted: Hønefoss, Ringerike
Funksjon: Krematorium med tilhørende funksjoner
Oppdragsgiver: Ringerike kommune
Prosjektfase: Mulighetsstudie
Status: Under behandling


 

Pushak har presentert flere muligheter for et nytt krematorium i Hønefoss. Eksisterende krematorium fra 60-tallet, er tegnet av Blakstad og Munthe-Kaas Arkitekter.

 

Pushak har tegnet nytt tilbygg som erstatter en utdatert krematoriumsfløy. De to alternativene presenterer en større- og en komprimert versjon av tilbygget. De to alternativene har som mål å løfte krematoriefunksjonen frem i lyset og skape et verdig, åpent og tilgjengelig sted for pårørende og andre besøkende. Alternativ 5 er et  krematorium uten nye funksjoner for pårørende og besøkende. 

Visualisering: Filippo Bologense Images og Pushak

bottom of page