top of page

LILLEFJORD

RASTEPLASS

Sted: Måsøy Kommune, Finnmark

Funksjon: Rasteplass og gangbro

Entrepriseform: Hovedentreprise

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2006

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen/ Nasjonale Turistveger

Rasteplassen i Lillefjord har alle servicefunksjoner for å betjene veifarende turister, men markerer også begynnelsen på en vandring oppover dalen. Gangbroen erstatter en eldre bro, og leder fra parkeringsplassen og over Fosseelva, til stien og det grønne frodige teppet av lyng som dekker elvedeltaet.

Broen bæres av et prefabrikert fagverk i stål. Både stålkonstruksjon, trekledning på vegger og benker og kobbertekking av tak er vedlikeholdsfrie.

bottom of page