top of page
foto: Ivan Brodey
foto: Vincent valentijn
foto: Vidar Askland
foto: PUSHAK
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: PUSHAK
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: PUSHAK
foto: PUSHAK
foto: PUSHAK
foto: PUSHAK
foto: PUSHAK
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
plan

VESTFOLD KREMATORIUM

1.PLASS ÅPEN KONKURRANSE

Sted: Sandefjord kommune

Funksjon: Krematorium og seremonirom

Oppdragsgiver: Vestfold Krematorium IKS

Areal: 1100 m2

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2010

Priser: Nominert til Murverksprisen 2011

Nominert til Architizer Awards 2013
 

Vestfold krematorium skal ivareta både de funksjonelle og følelsesmessige behovene i forbindelse med krematorie-funksjonen. De fleste rom i krematoriet skal kunne besøkes av publikum, de krematorietekniske rommene skal derfor ha like stor grad av verdighet og kvalitet som publikumsarealene. Bygget er plassert tett opp mot en bøkeskog for å danne skjermede, rolige uterom.  Både ovnsrom, observasjonsrom og mottaksrom for fulgte kister har dører ut mot skogen hvor man kan trekke seg tilbake for luft og ro.
          Yttervegger er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå sjateringer. Utkragede overdekninger er i lys plasstøpt betong, og alt treverk er kjerneved av furu. Det dannes store mengder overskuddsvarme fra ovnene, som benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder.

bottom of page