top of page
Strandpark_02_.RGB_color.0000

VÅLER STRANDPARK

STEDSUTVIKLING

Sted: Våler, Våler kommune

Funksjon: Strandpark og aktivitetssti

Oppdragsgiver: Våler kommune

Prosjektfaser: Stedsanalyse, forprosjekt 2017

Samarbeidspartnere: Lala Tøyen (LARK)

Status: Forprosjekt avsluttet, delprosjekter under prosjektering

Våler sentrum er omgitt av et variert og vakkert kultur- og naturlandskap, og prosjektet etablerer en strategi for å tilgjengeliggjøre dette landskapet for beboere og besøkende. En aktivitetssti slynger seg langs Glomma og rundt Våler sentrum, og kobler seg på eksisterende turveinett til omkringliggende områder. Stien knytter sammen en rekke lavterskeltilbud tilgjengelige for alle: kajakkhus, badeplattform, badstu, trenings- og lekeplasser, møtesteder, amfiscene, bålplass og hvilesteder. Det legges opp til gjenbruk av eksisterende bygninger,  og flere gjengrodde og utilgjengelige landskap foreslås ryddet og tilrettelagt for bruk. Deler av prosjektet er allerede under oppføring.

bottom of page