top of page
04 Visualisering
01 Forsidebilde
05 Visualisering
07 Axonometry
08 Diagram
09 Diagram
03 Diagram
06 Diagram
10 Snitt

TORP BRUK
KONKURRANSE

Sted: Torp Bruk, Fredrikstad
Funksjon: Bolig og næring
Oppdragsgiver: Torp Marinepark Eiendom AS
Areal: m2
Prosjektfaser: Konkurranse
Samarbeidspartnere: Lala og Civitas

Prosjektet er en transformasjon av den gamle Fiskerifagskola i Gravdal i Lofoten. Det skal bygges 130 boliger, samt service- og næringslokaler. Fokuset er rettet mot en ivaretagelse av områdets lokale tradisjoner, og vi har tatt utgangspunkt i lokalbefolkningens ønske om en møteplass for alle aldre, med et ekstra fokus på aktiviteter for ungdommen.
 

Dette ønsket ivaretas ved en fornyelse av torget på tomten, hvor det er blitt foreslått forskjellige paviljonger, drivhus, kafé, restaurant, bibliotek, gym, skatepark, lekeplasser, et verksted og næringslokaler.

I tillegg til transformasjonen av Fiskerifagskola vil det bygges flere typer rekke- og tunhus, som har et tydelig fokus på å ivareta den naturpregede identiteten til området.

Visualisering: Places Studio

bottom of page