top of page
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Illustrasjonsplan 1:500
Gateløp
Fasader
Bakgård
Sophus Bugges vei

Sophus Bugges vei
REGULERING

Sted: Sophus Buggesvei, Larvik 
Funksjon: Boliger
Oppdragsgiver: Skrivergården AS
Areal: 6300 m²

Prosjektfase: Innsendt reguleringsforslag

Illustrasjonsprosjektet inneholder tilsammen 84 stk. leiligheter hvorav 24 stk. eksistsrende og 60 stk nye leiligheter i hhv påbygg og nybygg. Ny bebyggelse er lagt slik at det dannes et lunt, solrikt og intimt gårdsrom skjermet for støy og innsyn. 
Plassering av ny bebyggelse vil også være med å definere gateløpene og gi dem en urban karakter. Arkitekturen er inspirert av omkringliggende småhusbebyggelse. Ny bebyggelse har saltak med takopplett og fasadeprang for å bryte ned skalaen på bebyggelsen og harmonere og tilpasse seg den sammensatte bebyggelsen i nærområdet. Høyder varierer fra 3-5 etasjer. Materialer er tenkt i tre, og farger er scannet fra bygninger i nærområdet. Deler av bebyggelsen er tilrettelagt for seniorboliger med fellesarealer. Eksisterende bakkeparkering er flyttet ned i underjordisk P-kjeller.

Visualisering forside: Filippo Bologense Images 

bottom of page