Barnehagen skal ivareta behovene til barn i mange aldre i små og store grupper, være en god arbeidsplass og samtidig anvende pedagogiske prinsipper i stadig endring. Det er løst gjennom en kompakt plan med 4 avdelinger organisert rundt et fellesrom – Agoraen - og gjennom høy grad av fleksibilitet mtp. romstørrelse, åpenhet og forbindelser. Solstad Barnehage har energiklasse A, og er norges første barnehage med hybrid ventilasjon.

Sted: Stavern, Larvik Kommune

Oppdragsgiver: Larvik kommune
Areal: 800 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Faser: Alle

Status: Ferdigstilt 2010

SOLSTAD BARNEHAGE

PUSHAK AS sivilarkitekter | Brenneriveien 5 | N - 0182 Oslo | +47 46 67 72 26 | post@pushak.no

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram