top of page

SOLSTAD BARNEHAGE

Sted: Stavern, Larvik Kommune
Oppdragsgiver: Larvik kommune
Areal: 800 m2
Entrepriseform: Totalentreprise
Faser: Alle
Status: Ferdigstilt 2010

Barnehagen skal ivareta behovene til barn i mange aldre i små og store grupper, være en god arbeidsplass og samtidig anvende pedagogiske prinsipper i stadig endring. Det er løst gjennom en kompakt plan med 4 avdelinger organisert rundt et fellesrom – Agoraen - og gjennom høy grad av fleksibilitet mtp. romstørrelse, åpenhet og forbindelser. Solstad Barnehage har energiklasse A, og er norges første barnehage med hybrid ventilasjon.

bottom of page