top of page

SJUNKHATTEN NASJONALPARK

SAIVU - TRE INNFALLSPORTER

Sted: Nordland

Funksjon: Innfallsporter til nasjonalparken

Oppdragsgiver: Bodø/Fauske/Sørvold kommune

Prosjektfaser: 1.plass prekvalifisert konkurranse 2014

Status: Avsluttet

Samarbeidspartnere: Eriksen Skaaja Arkitekter,

Bjørbekk & Lindheim (LARK)

Begrepet 'Sáivu' (samisk) beskriver en passasje til en parallell, mytologisk verden. Prosjektet fortolker gamle samiske skrift-tegn, og anvender dem som visuelle, konstruktive elementer i tre forskjellige innfallsporter til Sjunkhatten Nasjonalpark. Konstruksjonssystemet gir et felles uttrykk til de tre prosjektene, men også rom for å håndtere tomtenes ulike utfordringer. Nasjonalparken har et særskilt fokus på tilrettelegging for barn og bevegelseshemmede, og innfallsportene har informasjonsplansjer, ildsteder, lekeplasser, parkering, toaletter og overnattingsmuligheter.

bottom of page