top of page

SITTELANDSKAP

Sted: Christiania Torg, Oslo

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten i Oslo 
Areal: 60 m2

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2017

Sittelandskapet ble bestilt av bymiljøetaten, og er en del av Oslo Kommunes handlingsprogram for mer mangfoldig og variert byliv. Handlingsprogrammet medfører blant annet gjennom at byarealer tas i bruk til opphold for befolkningen. Møbelet er bygget i galvanisert stål, med sitterflater i treverk og translucente plexiglass-plater belyst fra undersiden.

bottom of page