top of page
foto: Ivan Brodey
plan
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
snitt
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey

SITTELANDSKAP

Sted: Nordre Akershuskai, Oslo

Funksjon: Sittelandskap og utescene

Oppdragsgiver: Oslo Havn
Areal:  200 m2

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2016

Det nye utendørsmøbelet på Akershuskaia er en møteplass for folk i alle aldre. Her er det lagt til rette for barns lek, sosialt samvær og avslapping med utsikt til sjø og Oslos maritime omgivelser. Møbelet ligger mellom de gamle havneskurene på kaia og består av flere sitteområder, liggeflater, lekeplass og utescene. Det er gjenbrukt grov bryggeplank i gulvet, gulv og konstrusjon er i cortenstål.

bottom of page