top of page
foto: PUSHAK
foto: PUSHAK

Schweigaards gate 28

REHABILITERING OG OMBYGGING

Sted: Grønland, Oslo

Funksjon: Kontor

Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring OPF
Areal: 2800 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektfaser: Forprosjekt - ferdigstillelse

Status: Ferdigstilt 2019

Samarbeidspartnere: Mellomrom (IARK)

Prosjektet er en ombygging av kontorinteriør i Schweigaards gate 28, på tomten etter trelastlageret som brant i 2003. Ombyggingen omfatter nye planløsninger og en utbedring av problemer knyttet til akustikk, romklang og ventilasjon. 

Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.

bottom of page