top of page

KREMATORIUM

SANDNESSUND

Sted: Sandnessund, Tromsø

Funksjon: Krematorium, driftsbygg og seremonirom

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Areal: 1200 m2

Faser: Prekvalifisert konkurranse 2014

Status: Avsluttet

Sandnessund Krematorium er en livssynsnøytral institusjon der rom for pårørende og seremonier, drift og kremasjonsprosess er samlet i et kompakt bygg. Krematoriets distinkte form gir det et slektskap med andre hvite symbolbygg i Tromsø, og er en synlig men subtil referanse på avstand. Det er gitt rom for at pårørende kan følge kisten fra seremoni til kremasjon som en integrert del av gravferden. Det fordrer at alle rom har samme grad av verdighet og seremonielle kvaliteter, samtidig som alle praktiske utfordringer rundt drift, logistikk og krematorieteknisk arbeid er løst.

bottom of page