top of page

SANDANE

DEN URBANE FJORDLANDSBYEN

Sted: Gloppen kommune

Oppdragsgiver: Gloppen kommmune

Faser: Parallelloppdrag 2017

Status: Avsluttet

Samarbeidspartnere: Lala Tøyen (LARK)

Arkitekt MNAL Robert Ekanger

Gloppen kommune ønsket seg innspill til en helhetlig utvikling av Sandane sentrum i et langtidsperspektiv, der målet var at Sandane skal bli et attraktivt sted å bo, jobbe, besøke eller investere. Prosjektet tok utgangspunkt i sted, landskap, klima og historie for å danne grunnlag for en områdereguleringsplan. Samarbeidets hovedfokus var å endre trafikkflyt til fordel for myke trafikanter, skape gode offentlige steder med rom for kultur, videreutvikle det eksisterende sentrum gjennom fortetting med bolig og næring, og hvordan planene kan gjennomføres på en realistisk måte.

bottom of page