top of page
Ny situasjonsplan
Diagram soner
Eksisterende plassering av ovn
Perspektiv tilbygg

SALTEN KREMATORIUM
MULIGHETSSTUDIE

Sted: Bodø
Funksjon: Krematorium
Oppdragsgiver: Bodø Kommune
Areal: ca. 1000 m2
Prosjektfaser: Mulighetsstudie

 

Mulighetsstudie for ombygging og tilbygg av Salten Krematorium.

Mulighetsstudien ser også på plassbehov for etablering av ny elektrisk ovn med tilhørende teknisk rensedel. Man har også sett på en optimalisering av planløsning ift bevegelseslinjer for besøkende, fulgte og ikke fulgte kister etc, for å unngå uheldig kryssing av disse.

bottom of page