top of page
02 bilde
04_nybilde
05_nybilde
01 bilde
02_nybilde
03_nybilde
Saltbrygga
Utomhusplan
05 bilde
06 bilde
04 bilde
07 bilde
03 bilde
Rekkehus plan 1.etg
Rekkehus plan 2.etg
Rekkehus plan 3.etg

SALTBRYGGA

Sted: Larvik kommune
Funksjon: Bolig
Oppdragsgiver: Alfa Eiendom AS
Areal: 18.800 m2
Status: Ferdigstilt 2021
Prosjektfaser: Delt 1.plass invitert konkurranse 2013, regulering/områdeutvikling,
skisseprosjekt, detaljprosjekt

Prosjektet er 3. byggetrinn i Saltbrygga, et boligområde basert på Pushaks konkurranseutkast fra 2013. Boligene er organisert i kvartaler og danner solfylte tun for opphold og lek, og tydeliggjør samtidig skillet mellom offentlig og halvprivate rom til fordel for beboere og besøkende. En viktig intensjon i prosjektet er å tilby boligtyper for alle livets faser. Byggetrinn 3 består av 13 rekkehus mot syd, og 40 seniorleiligheter med en stor fellesstue på bakkeplan for opphold, måltider, aktiviteter og hygge.

bottom of page