Saltbrygga
Saltbrygga
Saltbrygga
Rekkehus udner bygging
Utomhusplan
Interiør rekkehus
Interiør rekkehus
Felles stue seniorboliger
Interiør seniorleilighet
Interiør seniorleilighet
Rekkehus plan 1.etg
Rekkehus plan 2.etg
Rekkehus plan 3.etg

SALTBRYGGA

Sted: Larvik kommune

Funksjon: Bolig

Oppdragsgiver: Alfa Eiendom AS
Areal: 18.800 m2

Status: Under bygging

Prosjektfaser: Delt 1.plass invitert konkurranse 2013, regulering/områdeutvikling,

skisseprosjekt, detaljprosjekt

Prosjektet er 3. byggetrinn i Saltbrygga, et boligområde basert på Pushaks konkurranseutkast fra 2013. Boligene er organisert i kvartaler og danner solfylte tun for opphold og lek, og tydeliggjør samtidig skillet mellom offentlig og halvprivate rom til fordel for beboere og besøkende. En viktig intensjon i prosjektet er å tilby boligtyper for alle livets faser. Byggetrinn 3 består av 13 rekkehus mot syd, og 40 seniorleiligheter med en stor fellesstue på bakkeplan for opphold, måltider, aktiviteter og hygge.