top of page
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Hovedgrep
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Illustrasjon: Filippo Bolognese.
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Aksonometri i byen
Aksonometri i byen
Aksonometri i byen
Illustrasjon: Filippo Bolognese
Utomhusplan

TO TÅRN
MULIGHETSSTUDIE

Sted: Majorstua, Oslo
Funksjon: Utadrettet virksomhet, kontorer og boliger
Oppdragsgiver: Wahl Eiendom / BaWi
Prosjektfase: Mulighetsstudie
Status: Regulering


 

Ombygging og utvidelse av Colosseum Senter i Sørkedalsveien med boligtårn, nytt torg og utadrettet virksomhet mot Frognerelva og Fridtjof Nansens vei. 

Prosjektet foreslår lave tilbygg med åpne og utadrettede fasader der vi i dag finner parkering og lukkede fasader. Påbygg skjer i form av to enkle tårn plassert oppå den nordre delen av eksisterende bygningsmasse. Det åpnes opp mot grøntarealet, hvor det
tilrettelegges for offentlig ferdsel, og et nytt torg fylles med liv. 

Visualisering: Filippo Bologense Images

bottom of page