top of page

REINOKSEVATN

RASTEPLASS

Sted: Nordkynnhalvøya, Finnmark

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Funksjon: Rasteplass og bålplass

Entrepriseform: Hovedentreprise

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2007

Rasteplassen ligger i et flatt landskap på toppen av en fjellovergang, og er svært vindutsatt. Lune sittenisjer, ildsteder og toalett er bakt sammen i et langstrakt volum, der taket forholder seg til den vekslende horisonten, og gulvet følger terrenget. De tre nisjene er utformet med utgangspunkt i vindforhold, utsikt og solens/midnattsolens gang over himmelen. Prosjektet er utført som stenderverk kledd med weatherboards og glattkant panel, begge i ubehandlet lerk. Bålplassene er gjort i cortenstål.

bottom of page