top of page

BODØ RÅDHUS

NYBYGG OG TRANSFORMASJON

Sted: Bodø

Oppdragsgiver: Bodø kommune
Areal:  11.500 m2

Faser: Åpen konkurranse 2013 - hedrende omtale

Status: Avsluttet

Prosjektet er et tilbygg til Blakstad Munthe-Kaas rådhusanlegg fra 1962. Utfordringene var å lage et effektivt og moderne anlegg der gamle og nye bygninger fungerte sammen, og der tilbygget skulle underordne seg det eksisterende rådhuset. Forslaget er en kompakt bygning med få etasjer, effektiv sentral kommunikasjon, høye miljøambisjoner og prefabrikerte fasadeelementer i lys betong. Et innvendig atrium sørger for naturlig ventilasjon og dagslys.

bottom of page