top of page
kolumbarium
kolumbarium
alternativ A
alternativ B
alternativ C
alternativ B
kolumbarium plan
kolumbarium snitt

VESTFOLD KREMATORIUM

UTVIDELSE

Vestfold Krematorium IKS ønsker å se muligheter for et større seremonirom til bruk i forbindelse med kremasjoner og gravferd. Seremonisalen vil bli et tilbygg til PUSHAKs krematorieprosjekt, ferdigstilt i 2010. I tillegg er det ønske om et kolumbarium, en form for urnelund der urnene plasseres i nisjer i en vegg.  

bottom of page