foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
foto: Ivan Brodey
fasade Øvre Vollgate
Øvre Vollgate
snitt
plan 1
plan 2 og 3

ØVRE VOLLGATE 9

NYBYGG OG TOTALREHABILITERING

Sted: Kvadraturen, Oslo

Funksjon: Kontor

Oppdragsgiver: Anthon B Nilsen Eiendom
Areal: 3000 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektfaser: 1.plass invitert konkurranse, alle faser

Status: Ferdigstilt mai 2018

Samarbeidspartnere: Krohnark AS (IARK)

Prosjektet er en totalrehabilitering av en eksisterende bygård mot Øvre Vollgate, tilknyttet et nybygg i bakgården. Kontorlokalene ligger organisert i en rasjonell planløsning rundt et stort atrium med en hovedtrapp som forbinder alle etasjene. Atriumet knytter også det gamle og det nye bygget sammen, og slipper dagslys ned i bakggården og inn i kontorene.

PUSHAK AS sivilarkitekter | Brenneriveien 5 | N - 0182 Oslo | +47 46 67 72 26 | post@pushak.no

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram