collage
Ørsnesvika
situasjonsplan
typologi
plan landsby
plan turistsenter
utkikkspunkter
havner
utsiktslinjer
møteplasser

ØRSNESVIKA

Sted: Vågan kommune, Lofoten

Oppdragsgiver: Ørsnesvika AS

Faser: Parallelloppdrag 2016

Status: Avsluttet

Ørsnesvika skal utvikles som ferie- og fritidsområde. PUSHAK har vist hvordan bebyggelsen kan konsentreres rundt to klart definerte havner; Tjønnvika utvikles gjennom tett bebyggelse av fritidsboliger med utgangspunkt i lokale sjøbod-typologier, Sjøsenteret blir et møtested for lokale og tilreisende, og et utgangspunkt for opplevelsesturer til fjells og til havs. Både bebyggelsen og attraksjonene bygger på stedlige kvaliteter og lokale klimaforhold.