top of page
collage
Ørsnesvika
situasjonsplan
typologi
plan landsby
plan turistsenter
utkikkspunkter
havner
utsiktslinjer
møteplasser

ØRSNESVIKA

Sted: Vågan kommune, Lofoten

Oppdragsgiver: Ørsnesvika AS

Faser: Parallelloppdrag 2016

Status: Avsluttet

Ørsnesvika skal utvikles som ferie- og fritidsområde. PUSHAK har vist hvordan bebyggelsen kan konsentreres rundt to klart definerte havner; Tjønnvika utvikles gjennom tett bebyggelse av fritidsboliger med utgangspunkt i lokale sjøbod-typologier, Sjøsenteret blir et møtested for lokale og tilreisende, og et utgangspunkt for opplevelsesturer til fjells og til havs. Både bebyggelsen og attraksjonene bygger på stedlige kvaliteter og lokale klimaforhold.

bottom of page