top of page

OSLO OCEAN HOUSE

SKOLE OG MARITIMT SENTER

Sted: Akershuskaia, Oslo
Oppdragsgiver: Ocean Industry Forum
Areal: 700 m2

Faser: Skisseprosjekt 2017
Status: Avsluttet

Oslo Ocean House er en arbeids- og utdannelsesklynge for maritime næringer med fokus på gründervirksomhet, tverrfaglig arbeid, utdanning innen maritime fag, eventer og publikumsrettet virksomhet. Prosjektet undersøker muligheten for lokalisering i  de gamle havneskurene på Akershuskaia, med to nye paviljonger for forsamling, møterom og utstillinger.

 

bottom of page