OSLO OCEAN HOUSE

SKOLE OG MARITIMT SENTER

Sted: Akershuskaia, Oslo

Oppdragsgiver: Ocean Industry Forum
Areal: 700 m2

Faser: Skisseprosjekt 2017

Status: Under utredning

Oslo Ocean House er en arbeids- og utdannelsesklynge for maritime næringer med fokus på gründervirksomhet, tverrfaglig arbeid, utdanning innen maritime fag, eventer og publikumsrettet virksomhet. Prosjektet undersøker muligheten for lokalisering i  de gamle havneskurene på Akershuskaia, med to nye paviljonger for forsamling, møterom og utstillinger.