top of page
Nedre Vollgate 3
Sosial møteplass på bakkeplan
Fasade mot gate
Snitt
foto: Oslo Museum
Eksisterende plan
Diagrammer
Plan 1.etg
Plan 2.etg
Plan 4.etg
Plan 7.etg
Plan Tak

NEDRE VOLLGATE 3

INVITERT KONKURRANSE

Sted: Kvadraturen, Oslo

Funksjon: Kontor og Kafe

Oppdragsgiver: Andvord Eiendom AS
Areal: 3000 m2

Konkurransen omfatter ombygging og rehabilitering av en eldre kontorbygning i Nedre Vollgate. Pushaks forslag etablerer en sosial, utadvent møteplass på gateplan, til bruk for både leietakere og publikum. Grepet underbygges ved en fasadeendring som effektivt forbinder interiør og gaterom, og møbleres med sitteplasser og bord. En felles møteroms-hub og ryddig omorganisering av trapp- og heisforbindelser muliggjør fleksible kontorarealer i etasjene over, og taketasjen foreslås som fellesareal for alle byggets leietakere.

bottom of page