top of page
landås_typo

LANDÅSJORDENE

650 BOLIGER

Sted: Asker kommune

Funksjon: Bolig

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA

Areal: 92.300 m2

Faser: Parallelloppdrag 2012

Status: Avsluttet

Prosjektet danner grunnlag for utarbeidelse av områdereguleringsplan med fokus på stedstilpasning, lokalklima, landskapsbearbeiding og gode felles uteområder. Boligfeltet er situert i et bratt landskap, der høydeforskjellene tas opp i bebyggelsens organisering og varierte typologier. Hensyn til støy- og vindskjerming og optimal utnyttelse av solinnfall ligger og til grunn for strukturering av området, og bygningene er kompakte og rasjonelle for å legge til rette for passivhusprosjektering og kort byggeperiode.

bottom of page