top of page
Perspektiv
Situasjonsplan
Innramming
Den røde plass
Grønn bølge
Innramming
Rød Løper
Grønn Bølge
Gårdsrom
Kjøreveier
Parkering
Fellesfunksjoner og næring
plan
situasjonssnitt

KRINGSJÅ STUDENTBY

OMRÅDEUTVIKLING/FORTETTING

Sted: Oslo

Funksjon: Studentboliger, fortetting

Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden SIO
Areal: 50.000 m2

Status: Avsluttet

Faser: Innspill til reguleringsplan/ Parallelloppdrag 2014

Fortettingen av Kringsjå foreslås med tre nye plangrep: Innramming, rød løper og grønn bølge. Ny bebyggelse etableres i randsonen av studentbyen, og rammer inn og definerer området. Slik kan byggevirksomheten deles opp i trinn, og foregå uten å forstyrre livet i studentbyen. Fra T-banen og hovedveien i øst rulles det en ”rød løper” inn i området. Den inneholder to nye urbane plasser, en mot T-banen og en inne i studentbyen. Den røde løperen møter den grønne bølgen der eksisterende bebyggelse er åpen mot naturen, og trær og vekster i den grønne bølgen er en videreføring av lokal vegetasjon.

bottom of page