top of page
illustrasjon
Sitplan
Snitt BB
Plan 1 etg
Plan 2 etg
Fasade nordvest
Fasade sydvest
Fasade sydøst
Diagrammer Heming Situasjon
Diagrammer Heming Situasjon

IL HEMING

KLUBBHUS

Sted: Gråkammen, Oslo

Funksjon: Klubbhus

Oppdragsgiver: IL Heming

Areal: 1000 m2

Prosjektfaser: Invitert konkurranse 2014

Status: Avsluttet

Krekke rasteplass har kvaliteter både for fastboende og reisende. Servicebygget er plassert i en støyvoll mot E6, og ved siden av toaletter og sitteområder finnes ballplass, leke- og treningsapparater og en belyst gangsti. Gangstien er en snarvei – en ‘’desire line’’ ut i landskapet og ned til elva Lågen, men i tillegg fungerer lyktestolpene langs stien som en indikator på vannstand. Tomten er svært flomutsatt, og når stien er under vann vil rekken av lys fortsette i en rett linje ut i den strie elven.

bottom of page