top of page
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
foto: Nils Petter Dahle
plan

HYTTE UTGÅRDSKILEN

Sted: Utgårdskilen, Hvaler kommune

Oppdragsgiver: Privat
Areal: 90 m2

Prosjektfaser: Alle

Status: Ferdigstilt 2011

Hytta som stod på tomten hadde tilhørt byggherrens familie i lang tid. Han kjente derfor godt til klimaet på stedet, og kunne være med å planlegge uterom tilpasset le og utsikt. Svabergene ble nøye oppmålt for å få innpasset den nye hytta best mulig uten å sprenge, og de ulike gulvhøydene er tilpasset svaberget.
Byggherren ønsket en vedlikeholdsfri hytte. Utvendig kledning er kebony, innvendig kledning osp.

bottom of page