top of page
fotocollage
051221 sitplan
DSC02773
061215 plan 2
061215 plan 1
fasade s;r
fasade nord
fasade vest
fasade ;st
diagrammer

Havnebygg Havøysund

Sted: Måsøy kommune, Finnmark

Funksjon: Servicebygg, lager og kontor

Oppdragsgiver: Havøysund Havnevesen

Areal: 520 m2

Faser: Skisseprosjekt, forprosjekt 2006

Status: Avsluttet

Havnebygget er det første som møter turister og andre besøkende som ankommer Havøysund med båt. Med utgangspunkt i den eksisterende bebyggelsen på havna er det søkt å lage et røft, men inviterende bygg som skal inneholde kontorer for Havnevesenet, fleksible lagerrom og servicefunksjoner for reisende.  

bottom of page