top of page
Haflund krematorium
Fasade
Situasjonsplan
Plan
Perspektiv

HAFSLUND KREMATORIUM
MULIGHETSSTUDIE

Sted: Sarpsborg Kommune
Funksjon: Krematorium
Oppdragsgiver: Sjond AS
Areal: 1000 m2
Prosjektfaser: Mulighetsstudie/ skisseprosjekt

 

Det er i mulighetsstudiet/skisseprosjektet undersøkt ulike måter å plassere og organisere de ulike krematoriefunksjonene på tomta. Viktige kriterier i undersøkelsen har vært å se hvordan man best kan oppnå gode umiddelbare koblinger mellom de ulike funksjoner, adskilte innganger for pårørende og driftsinngang, ryddige bevegelseslinjer for kiste/katafalk og for pårørende og at disse linjene ikke krysser hverandre.

Krematoriet har i alle de ulike scenarioene adkomst og inngang fra eksisterende parkeringsplass for kirkegården i nord. I forbindelse med inngangen/lobby ligger en liten kafe med utgang til solrik skjermet  uteplass mot gresssletten i syd. Her kan man trekke seg tilbake eller ta en kaffe og en matbit med familiemedlemmer eller andre pårørende, og man kan avholde ”gravøl” og minnestund etter kremasjonen. Seremonirommet har også god kontakt med navet/ lobbyen. Krematorietekniske rom ligger i egen del, med kontakt med administrasjonen og navet. Tekniske rom er plassert på bakkeplan som en integret del av krematoriet.

bottom of page