Illustrasjon Gjerdrumsvei
Illustrasjon båkgård
Situasjonsplan
Fasade vest

NYDALEN - GJERDRUMS VEI 11

OMRÅDEUTVIKLING - DETALJREGULERING

Sted: Nydalen, Oslo

Funksjon: Bolig, kontor, næring

Oppdragsgiver: Avantor AS
Areal: 17.000 m2

Prosjektfaser: 1.plass invitert konkurranse

Gjerdrums vei 11 skal detaljreguleres for ny urban bebyggelse. Utfordringene er trafikkstøy, bratt tomt og sammensatte omgivelser. Bebyggelsen er organisert rundt et stille, indre gårdsrom, der kontorbygg mot syd og en rygg av leilighetsbygg mot øst skjermer mot støy fra vei og bane. Mot Gjerdrums vei ligger townhouse-leiligheter og kontor med cafe- og butikkvirksomhet på gateplan. Bebyggelsen mot øst følger landskapet, og er uformet som trehus med saltak for å danne et slektskap med småhusområdene i Grefsenåsen. Det er planlagt stor grad av gjenbruk av eksisterende bygg på tomten; gammel p-kjeller, bygningselementer og interiør foreslås for gjenbruk.