top of page
visualisering
Situasjonsplan
Innramming av utsikten
fra gårdsrom
Bispekilen
Bispekilen
Plan 1 etg
Plan boligetasje
snitt a-a
snitt b-b
natur inn i gårdsrom
vann
solar envelope
modellfoto
modellfoto
utsyn

BISPEVIKA B6

BOLIG OG NÆRING

Sted: Bispevika, Oslo

Funksjon: Bolig og næring

Oppdragsgiver: HAV Eiendom

Areal:  35.000 m2

Status: Avsluttet

Prosjektfaser: Parallelloppdrag 2011

Miljøambisjoner: passivhusstandard, naturlig nedkjøling, oppvarming med solenergi, sjøvannsbaserte vannpumper og fjernvarme, utstrakt bruk av treverk

Prosjektet etablerer en tydelige offentlig bystruktur og gode private uterom skjermet mot folk og vintervind. Bygningsvolumene er delvis gitt av geometriske metoder for maksimal soltilgang til gårdsrommene og fasadene. Det gir optimal utnyttelse av solvarme til energihøsting, og kvartalenes nedtrapping/åpning mot syd gir gode sikt- og solforhold for alle leilighetene. Hvert gårdsrom er adskilt fra den travle almeningen av et basseng for overvannshåndtering og videreføring av lokal vegetasjon og biologisk mangfold.

bottom of page