top of page
Ankerhagen fellestorg
Situasjonsplan
Felles uteområder med drivhus
Perspektiv fra Stafsbergveien
Perspektiv fra Ringgata
Fordeling av boligtyper innenfor ett
Diagram typologier
Diagram uteområder
Diagram torg og fellesfunksjoner
diagram solceller mot syd og øst
Diagram tetthet
Diagram adkomst

Ankerhagen

Sted: Hamar

Funksjon: Bolig

Oppdragsgiver: Hamar kommune
Areal: 20.000 m2

Prosjektfaser: Åpen konkurranse

Hamar kommune ønsker seg en ny urban boligbydel, med rause møteplasser og fellesfunksjoner og relativt høy utnyttelse, godt tilpasset omgivelsene. Pushak foreslår  en variasjon av boliger organisert rundt grønne passasjer og et sentralt torg med fellesfunksjoner som sykkelverksted, trimrom, festlokaler, drivhus og hager. Takflater er tilrettelagt for solceller, og boligene er planlagt for rasjonelt elementbyggeri.

bottom of page