top of page

TILLER KIRKEGÅRD

Sted: Heimdal, Trondheim

Funksjon: Kirkegård og driftsanlegg

Oppdragsgiver: Kirkelig Fellesråd

Faser: Begrenset plankonkurranse 2012

Status: Avsluttet

Samarbeidspartnere: Karres en Brands, Nederland (LARK)

Utvidelsen av Tiller Kirkegård foreslås som en variasjon av landskapsformer med vannspeil, skog-, eng-  og slettepreg og en blanding av bearbeidet og naturlig karakter. Gravplasser, urnelunder, kirke, og den nedseknede driftsgården forbindes av en hovedtrase, og anlegget utformes uten sterke eller dominerende trekk, slik at den nøkterne kirken stadig får spille hovedrollen i landskapsrommet. Det lille driftsbygget er utformet som en lanterne som lyser i mørket.

bottom of page