top of page

TANA BRU KIRKE

Sted: Tana kommune, Finnmark

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd
Areal: 700 m2

Faser: Åpen konkurranse 2014

Status: Avsluttet

Den nye kirken er en frittstående bygning nær et eksisterende meninghetshus. Den består av et høyt kirkerom omsluttet av mindre forsamlingsrom, og formmessig relaterer den seg til nordnorske punkthus og lavvoer. Området mellom hovedinngangen og veien mot syd opparbeides til møteplass - kirkebakken -  men resten av tomten beholder sin lette bjørkeskog.

bottom of page