Utkast til ombygging
Eksisterende bygg

OMBYGGING AV ENEBOLIG

Sted: Abildsø, Oslo

Oppdragsgiver: Privat
Areal: 230 m2

Prosjektfaser: Skisseprosjekt

Status: Under arbeid

Prosjektet er en totalombygging en eksisterende enebolig med parkering i kjeller. Ombyggingen omfatter utvidelse av garasjeplass og av oppholdsrom på bakkeplan, og en ny etasje med soverom, stue, vinterhage og takterrasse.

PUSHAK AS sivilarkitekter | Brenneriveien 5 | N - 0182 Oslo | +47 46 67 72 26 | post@pushak.no

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
Utkast til ombygging