top of page

ROMMEN

200 BOLIGER OG EN BARNEHAGE

Sted: Rommen, Oslo

Funksjon: Boliger og barnehage

Oppdragsgiver: EBY, Oslo kommune
Areal: 18.000 m2

Faser: 1.plass åpen konkurranse 2008, skisseprosjekt, forprosjekt

Status: Avsluttet

Prosjektet er i regi av ECOBOX og har høye miljøambisjoner. Boligene er organisert rundt et stort, sydvendt fellesrom, med leilighetsbygg i bakre rekke og lavere rekkehusbebyggelse i fremre rekke mot syd for ideelle sol-og utsiktsforhold. Volumene er utformet med tanke på maksimal utnyttelse av solenergi, og de varierte bygningskroppene danner i sin tur særpregede gaterom og intime plasser mellom husrekkene. Prosjektet er planlagt for passivhusstandard med kompakte bygg, fjernvarme, produksjon av fornybar energi, og bruk av varmelagrende og lavemitterende materialer. 90% av leilighetene har livsløpsstandard.

bottom of page