top of page
perspektiv
Situasjonsplan
Plan 1.etg.
Snitt DD
Snitt CC
fasade vest
fasade øst
fasade syd
fasade cafe nord
fasade nord

BJØRVIKA ENERGISENTRAL

Sted: Bjørvika, Oslo

Funksjon: Energisentral

Oppdragsgiver: HAV Eiendom
Areal: 1000 m2

Prosjektfaser: Invitert konkurranse 2014

Status: Avsluttet

Energisentralen består av varmesentral og servicebygg som plasseres i to volumer, og sammen danner de et lavt, trappet landskap med en passasje gjennom. Taklandskapet beplantes med lokal vegetasjon fra øyene i fjorden, og danner lesoner, sittenisjer og amfier. I nordenden av bygget finnes en cafe og toaletter, lett tilgjengelig fra både stranden, trafikktorget og havnepromenaden.

bottom of page