PUSHAK
pushak divider
OM PUSHAK PORTFOLIO KONTAKT
CV PUBLIKASJONER UTSTILLINGER/PRESENTASJONER PRISER
ENGLISH
pushak divider
OM PUSHAK  
PUSHAK er et engasjert og inovativt kontor som har erfaring med gjennomføring av flere komplekse bygg. For oss er et hvert oppdrag interessant, uansett størrelse eller funksjon. Stedet og menneskene er våre viktigste utgangspunkt. I tillegg forsøker vi i samarbeid med kunden å sette ambisiøse miljømål tilpasset det enkelte prosjekt.

I en virkelighet med økende krav til effektivitet og standardisering er det viktigere enn noen gang å fokusere på grunnleggende arkitektoniske verdier; verdier som funksjonalitet, å finne en riktig plassering på tomta, gode materialer, skjønnhet. Hverdagsrommene og stedene der mennesker møtes er like viktige for oss som de store gestene. Stedet er viktig, enten utgangspunktet er vakker natur eller en kompleks by-kontekst. Tomtas planter, mennesker, steiner, lukter, lyder, farger, lys og utsikt er våre viktigste inspirasjonskilder.

PUSHAK møter enhver oppgave med stor entusiasme. Sentralt i alt vårt arbeide er et stort engasjement for det ”sosiale” i arkitekturen og en sterk tro på arkitekturens rolle til å skape sosiale synergier i et fellesskap.

PUSHAK søker å oppnå ambisiøse energi- og miljømål ved bruk av passive tiltak og fokus på lokalklima.

PUSHAK har en sterk tro på arkitekturens evne til å skape magi og overraskelser i møtet mellom teknologi og natur.

PUSHAK bruker den kreative energien som oppstår i møtet mellom ulike aldre, fag og personligheter til å berike de prosjektene vi til enhver tid arbeider med.

PUSHAK tror på styrken i et robust konsept som tåler å bli videreutviklet i møtet med formelle og økonomiske krav, og vi tar de økonomiske utfordringene knyttet til ethvert prosjekt på alvor - fra planleggingsstadie til detaljfase.

PUSHAK AS ble etablert i 2008 og eies og drives av Camilla Langeland, Sissil Morseth Gromholt, Gyda Drage Kleiva og Marthe Melbye. Partnerne har samarbeidet om prosjekter siden 2002. Alle partnere er Sivilarkitekter MNAL utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

PUSHAK har sentral godkjenning tiltaksklasse 2.

PUSHAK har BIM-kompetanse, og alle prosjekter etter 2012 er prosjektert med BIM, fra konkurranseprosjekt til ferdig bygg. PUSHAK bruker Archicad som prosjekteringsverktøy.

pushak divider